เป้าหมายที่ 1


globalgoals.srk.ac.th

A Beggar's Loan - Why Poverty?
(English version)

ในคลิปภาพยนตร์ อาจเป็นจุดเริ่มของการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความยากจน เรื่องมีอยู่ว่า คุณ Chabna เคยเป็นขอทานเลี้ยงชีพ แต่เดี๋ยวนี้เธอมีกองทุนขนาดย่อม (microfinance) เธอจึงมีเงินลงทุนธุรกิจขนาดเล็กในการขาย โยเกิร์ต  
        จะเห็นได้ว่า...คนที่ยากจนมากมักจะไม่มีทางเลือกในชีวิตมากนัก และเวลาที่ใช้ไปส่วนมากจะเป็นการหาอาหารและพลังงานเพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัว ดังนั้น เขาจะไม่สามารถที่จะให้การศึกษาสำหรับลูกๆ ได้  และผู้มีชีวิตใกล้เคียงกับความยากจนก็มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมน้อยในสังคม

เป้าหมายที่ 1  ขจัดความยากจน  (Goal  1 No poverty)

        เป้าหมายแรกชองเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การขจัดความยากจก ในปี 2573 ผู้คนในประเทศที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจต่ำต้องเผชิญกับความยากจนค้นแค้น ในเป้าหมายนี้ คนที่ยากจนมากจะอยู่ในเกณฑ์มีเงินใช้สอยน้อยกว่า 1.25 เหรียญดอลลาร์(ประมาณ 43 บาท)ต่อวัน ซึ่งประมาณว่าทั่วโลกมีจำนวน 1.2 พันล้านคน นอกจากนี้ยังมีคนที่เรียกว่าใกล้เคียงความยากจน คือ คนที่ยากจนที่อยู่ในประเทศที่ร่ำรวย(เศรษฐกิจดี)อาจมีความเป็นอยู่เหนือกว่าเกณฑ์ความยากจนทั่วโลก แต่ยังคงต่ำกว่ามาตรฐานที่เหมาะสมของการใช้ชีวิตในประเทศนั้นสภาพการเป็นอยู่ระหว่างสองชนชั้นในเมืองใหญ่


ด้านบวก  ครอบครัวในประเทศอเมริกา ที่มีการพัฒนา
Comments