เป้าหมายที่ 12Unravel


# เป็นเรื่องเกี่ยวกับ คนในแถบประเทศตะวันตกทิ้งเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว เสื้อผ้าที่ไม่ต้องการจะถูกส่งไปประเทศตะวันออก ส่งข้ามมหาสมุทรสู่ Panipat ในตอนเหนือของอินเดีย ซึ่งจะถูกนำมารีไซเคิลเป็นเส้นด้าย ในภาพยนตร์เรื่องนี้เราจะได้เห็นถึงคนที่ทำงานในโรงงานรีไซเคิล ที่มีความอยากรู้อยากเห็นว่าเสื้อผ้าพวกนี้เป็นของใครกันนะ มาโยนทิ้งทั้งๆ ที่ยังใช้การได้อยู่
เป้าหมายที่ 12 บริโภคอย่างคุ้มค่า 
(Goal 12 Responsible consumption)

            รับรองได้ว่า  มีการบริโภคและรูปแบบการผลิตที่ยั่งยืน ในปี 2030 เป้าหมายนี้ มีจุดหมายเพื่อให้บรรลุการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน ทั่วโลกมีการทิ้งเศษอาหารลดลงครึ่งหนึ่ง และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน ลดจำนวนของเสีย(ขยะ)โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ และลดผลการทบของขยะสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังส่งเสริมแนวการปฏิบัติที่ยั่งยืนและลดการใช้และบริโภคอย่างสิ้นเปลือง


ด้านลบ สภาพเศษอาหาร ที่ชาวปักกิ่ง ประเทศจีน 
รับประทาอาหารเหลือ
จนกระทั่ง 10 แบรนด์ร้านอาหารชื่อดังในปักกิ่งร่วมต้านทานเหลือทิ้งด้านบวก โรงเรียนทางมีการจัดสรรค์อาหารให้เพียงพอ
ต่อการบริโภคของนักเรียน


Comments