เป้าหมายที่ 5


# บทเรียนเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเพศ  เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เด็กผู้หญิงในครอบครัวยากจน อยู่ในสภาวะที่ยากลำบากและการถูกเลือกปฏิบัติต่างๆ และแสดงให้เห็นว่าการศึกษาบทบาทที่สำคัญ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเด็กผู้หญิงเหล่านี้ได้

เป้าหมายที่ 5  ความเท่าเทียมทางเพศ

(Goal 5  Gender quality)

            บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ และสร้างพลังกลุ่มเด็กหญิงและผู้หญิงทุกทุกคน  เป้าหมายนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะขจัดทุกรูปแบบของการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกหนแห่ง นอกจากนี้ยังมีจุดหมายที่จะขจัดการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง รวมทั้งการค้ามนุษย์และแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ เช่นเดียวกับการถือปฏิบัติที่เป็นอันตราย เช่น การบีบบังคับแต่งงาน แต่งงานวัยเด็ก และการทำ สุหนัตหญิง” หรือ การขลิบอวัยวะเพศหญิง


ด้านลบ การถูกคุกคามทางเพศ ในหญิงสาวบางประเทศ

ด้านลบ การงดแสดงออกในสิทธิการแต่งกาย
ของหญิงสาวศาสนาอิสลาม

ด้านบวก การแสดงออกถึงสิทธิและเสรีภาพ
ของกลุมผู้หญิงในเวียดนาม
Comments