เป้าหมายที่ 6Across the tracks:
Steps towards Clean India


# เป็นเรื่องราวของ Radha Verma ผู้ที่มุ่งมั่นที่จะปกป้องลูกสาวของเธอ หลังจากที่ลูกสาวเธอรอดอย่างหวุดหวิดจากการถูกจู่โจมทำมิดีมิร้าย ในขณะที่ใช้ป่าละเมาะข้างทางรถไฟเป็นที่ถ่ายปัสสวะและอุจาระ เนื่องจากไม่มีส้วม เธอได้มุมานะพยายามในการสร้างห้องส้วมในบ้านของเธอ เป็นห้องส้วมหลังแรกชุมชนสลัม  Rakhi Mandi เมือง Uttar Pradesh  มีคนอินเดียอาศัยอยู่  3,500 คน เรื่องราวของเธอแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ แม้ในสภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองที่ท้าทาย และในที่สุด ทุกๆ คนไม่ว่าที่ไหนก็ตาม  ต้องการสถานที่ที่ปลอดภัยในการทำกิจส่วนตัว 

เป้าหมายที่ 6  น้ำสะอาดและมีสุขอนามัย 

(Goal 6  Clean water and sanitary)

            รับรองได้ว่าทุกคนเข้าถึงน้ำสะอาดและมีสุขอนามัย เป้าหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าในปี 2030 ทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและราคาไม่แพงเพื่อสุขอนามัยที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำด้วย


ด้านลบ สภาวะการขาดแคลนน้ำในประเทศเอธิโอเปีย
และคุณภาพของน้ำดื่ม

ด้านบวก ต้องรับรองได้ว่าเด็กๆในทุกประเทศ
ต้องได้ดื่มน้ำสะอาดที่ถูกสุขอนามัย

Comments