เป้าหมายที่ 7Richard Turere: 
My invention that made peace with lions# เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Richard Turere อายุ 13 ปี อาศัยอยู่ในชุมชน Masai  สมบัติสำคัญของครอบครัวที่มีอยู่คือฝูงวัว แต่สิงโตลอบโจมตีวัวของเขาบ่อยมากขึ้น ดังนั้น เขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และประดิษฐ์สิ่งที่ทำให้สิงโตตกใจกลัวและหนีไป เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจมาก 

เป้าหมายที่ 7  พลังงานหมุนเวียน

 (Goal 7  Renewable energy)

            รับรองได้ว่าทุกคนเข้าถึงการใช้พลังงานในราคาไม่แพง และเชื่อถือได้ ยั่งยืนและเป็นพลังงานที่ทันสมัย ในปี 2030 เป้าหมายนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าถึงการใช้พลังงานในราคาไม่แพง และเชื่อถือได้ และเป็นพลังงานที่ทันสมัย มีการเพิ่มสัดสวนของพลังงานหมุนเวียนในโครงสร้างความต้องการพลังงานทั่วโลก และปรับปรุงการใช้พลังงานทั่วโลกให้มีประสิทธิภาพเป็นสองเท่า


พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์


พลังงานทดแทนจากลม


พลังงานทดแทนจากน้ำ


พลังงานทดแทนจากพืช
Comments