เป้าหมายที่ 8the migrant workers suffering
for your salad# เกี่ยวกับปัญหาการจ้างงาน และจะอธิบายถึงการใช้ประโยชน์แรงงานข้ามชาติเป็นพันๆ คนทางตอนใต้ของประเทศสเปน ในการปลูกผักสลัดสำหรับส่ง Super Market ในสหราชอาณาจักร (และอาจประเทศยุโรปอื่น ๆ ด้วย )

เป้าหมายที่ 8  งานมั่นคงและเศรษฐกิจเติบโต 

(Goal 8  Good job and economic growth)

            ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคนมีการจ้างงานและการทำงานที่ดีสำหรับทุกคน เป้าหมายนี้เป็นการรวบรวมจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างความมั่นใจว่ามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสร้างงาน การปกป้องสิทธิแรงงาน และการขจัดการบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็ก รวมทั้งการเกณฑ์ทหารเด็ก


การงานที่มั่นคงสารมารถเพื่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้


การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ช่วยพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน


Comments